Život žien po mastektómií

Vážené respondentky,

chcela by som Vás poprosiť o vyplnenie dotazníka, ktorý je súčasťou mojej bakalárskej práce na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava v Nových Zámkoch, v odbore pôrodná asistencia. Bakalárska práca, s názvom ,,Život žien po mastektómií', je zameraná na zmeny života žien po onkologickom ochorení prsníkov. 


Prosím Vás o vyplnenie dotáznika pravdivo. Dotazník je anonymný a získané informácie budú použité výlučne pre potreby mojej práce.


Za Váš čas a vyplnenie dotazníku vopred ďakujem.


Erika Vajda

Spustiť dotazník