Powered by

Neplatená práca v slovenských domácnostiach

Vážená respondentka, vážený respondent,

chceli by sme Vás požiadať o vyplnenie dotazníka, ktorý je zameraný na neplatenú prácu a starostlivosť o deti a blízkych v domácnosti (všetky typy prác, ktoré vykonávate v domácnosti a za ktoré nedostávate peňažnú odmenu, ako je napríklad príprava jedla pre členov a členky rodiny). Dotazník je zameraný na množstvo času, ktoré venujete jej vykonávaniu; ďalej na vplyv pandémie Covid-19 na neplatenú prácu, ktorú vykonávate a na zistenie Vašich názorov na deľbu vykonávanej neplatenej práce v domácnosti. Dotazník je anonymný, jeho vyplnenie Vám nezaberie viac ako 25 minút. Výsledky získané pomocou dotazníka pomôžu lepšie pochopiť skúsenosti slovenských domácností s touto dôležitou súčasťou života a na základe prijatých opatrení skvalitniť procesy umožňujúce ich fungovanie. Výskum realizuje Inštitút pre výskum práce a rodiny (ivpr.gov.sk).

Dotazník je určený pre osoby staršie ako 15 rokov.

V prípade otázok nám môžete napísať na email: napistenam@ivpr.gov.sk

Ďakujeme

Výskumný tím IVPR

Spustiť dotazník