Powered by

Program rozvoje městyse Žernov na období let 2024-2030

Vážení obyvatelé Žernova a Rýzmburku,

chtěli byste se aktivně podílet na rozvoji našeho městyse? Možná Vás nebaví čekat, až to za Vás udělá někdo jiný. Každý z Vás, ať již jako občan, podnikatel, člen zájmového spolku či jiného subjektu, má svoji představu o tom, jak by se městys, kde žijeme nebo podnikáme, měl rozvíjet. Jak bychom mohli žít v blízké budoucnosti, co opravit, zlepšit, zachovat či podpořit?


Nedávno skončilo programové období fondů EU na roky 2014 až 2020 a rozjíždí se programové období nové na léta 2021 až 2027. Jedná se možná o poslední období, jak získat finanční prostředky z fondů EU k rozvoji našeho městysu. I proto bychom měli tuto šanci, v co možná největší míře, využít. Jak jsme již v předchozích letech zjistili, vyplatí se být připraveni!


Věnujte, prosím, několik málo minut vyplnění tohoto dotazníku a vyjádřete svůj názor, jakým směrem by se měl zaměřit rozvoj našeho městysu do roku 2030.


Dotazník prosím vyplňte a odevzdejte nejpozději do 24. února 2023.Děkujeme za Váš čas a projevený zájem!


Mgr. Libor Mojžíš, starosta

Mgr. Olga Mařáčková, místostarostka
Pokud není uvedeno jinak, označte vždy jednu z uvedených možností, případně formulujte svůj názor do volného prostoru k otázce.

Spustit dotazník