.

Familly

Kjære Herr eller Fru, ta deg noen minutter av tiden din til å fylle ut følgende spørreundersøkelsen.

Sikret
1

በዓል/ቲ ሓዳር ዲኻ/ኺ፧

Velg ett svar
question image
2

ኣብ ሓዳር ክንደይ ዓመት ጌርካ/ኪ፧

3

ሓዳር ከምቲ ከመይ ረኺብካዮ፧

ምረጽ