Zašovská pouť letos jinak... a jak příště?

Letošní tradiční Zašovská pouť se vzhledem k okolnostem konala mimořádně v jiném formátu než v předchozích letech. Rádi bychom od vás získali zpětnou vazbu, která by nám pomohla vylepšit další ročníky této tolik navštěvované události. Věnujte proto prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku. Dotazník je určen pouze obyvatelům Zašové a místní části Veselé.

U několika níže uvedených prvků pouti prosíme, abyste vybrali na škále od možnosti „Určitě jako dříve" znamenající − naprosto mi vyhovovalo, jak to bylo v předchozích letech, „Spíše jako dříve" − přikláním se spíše k zachování podoby z předchozích let, ale mohla by se jistým způsobem upravit, „Spíše jako letos“ − líbila se mi letošní forma a v nějaké podobě bych chtěl/a, aby se jí příští ročníky co nejvíce přibližovaly, „Určitě jako letos“ − letošní podoba mi naprosto vyhovovala.
Povinná odpověď

Určitě jako dříve
Spíše jako dříve
Spíše jako letos
Určitě jako letos
Úplně jinak (napište níže jak)
Celkový prostor zabraný poutí (v minulosti od Václava po fotbalku, letos od OÚ po Delikates)
Množství kolotočů (v minulosti cca 9 kolotočů, letos 4)
Trvání stánkového prodeje (dříve sobota odpoledne a neděle celý den, letos jen neděle)
Sobotní zábava na výletišti (dříve diskotéka, letos nic)

Stánková místa byla v předchozích letech využívána v zhruba 30 % pro rukodělné výrobky, 40 % pro prodej spotřebního zboží, 20 % pro prodej jídla a nealko občerstvení a 10 % zaujímaly stánky s alkoholem. Jak byste přistupoval k přidělování míst v příštích letech?
Povinná odpověď

Rozhodně ubrat
Ubrat
Stejně jak bývalo
Přidat
Rozhodně přidat
Rukodělky (dřevo, tradiční pouťové zboží, ručně šitý textil, obrázky, mýdla, svíčky, kovářské výrobky, keramika, oříšky, perníčky apod.)
Spotřební zboží (kabelky, konfekční oblečení, plastové hračky, elektronické předměty, potřeby do domácnosti, elektronika, záclony apod.)
Stánky s občerstvením (jídlo, pochutiny, nealko nápoje)
Stánky s alkoholem (pivo, míchané nápoje, tvrdý alkohol)

Cokoliv, co byste chtěl/a k organizaci poutě v příštích letech poznamenat:
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

Výše uvedené odpovědi vyjadřují názor
Povinná odpověď

Bydlím
Povinná odpověď