Stres a uzależnienie od palenia tytoniu

Szanowny Panie/Szanowna Pani, jestem studentką pielęgniarstwa Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Przygotowuję pracę magisterską na temat "Nałóg palenia tytoniu i stres wśród pracowników medycznych"

         

Uprzejmie proszę o wypełnienie zestawu narzędzi badawczych: autorskiej ankiety, kwestionariusza Fagerströma, Skali odczuwanego stresu PSS-10 oraz kwestionariusza Mini-COPE. Wszystkie pytania są jednokrotnego wyboru.

Udział w badaniu jest anonimowy i dobrowolny. Uzyskane wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie do analizy statystycznej w pracy magisterskiej.

Serdecznie dziękuję za poświęcony czas.

Justyna Bolewska

Rozpocznij ankietę teraz