ANKIETA OCENY DORADZTWA ŚWIADCZONEGO PRZEZ PRACOWNIKÓW BIURA LGD „RAZEM”

Zapraszamy Państwa do wypełnienia ankiety oceny doradztwa, której celem jest określenie jakości i efektywności świadczonego doradztwa w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „RAZEM”.

Forma doradztwa
Wymagana odpowiedź

Z jakich źródeł uzyskał(a) Pan/Pani informację o możliwości uzyskania dofinansowania w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „RAZEM”?
Wymagana odpowiedź

Zakres tematyczny udzielonego doradztwa
Wymagana odpowiedź

Jaka jest Pani/Pana ogólna ocena udzielonego doradztwa?
Wymagana odpowiedź

Na ile zakres udzielonego doradztwa był adekwatny do Pani/Pana potrzeb?
Wymagana odpowiedź

W jakim stopniu uważa Pani/Pan udzielone doradztwo za wartościowe i przydatne?
Wymagana odpowiedź

Na ile uzyskane informacje mają wpływ na Pani/Pana decyzję o realizacji planowanego przedsięwzięcia?
Wymagana odpowiedź

Jakie było Pani/Pana zdaniem przygotowanie merytoryczne (fachowość i kompetencje) Doradcy?
Wymagana odpowiedź

Jak ocenia Pani/Pan kontakt z Doradcą (kultura osobista, troska o odbiorcę)?
Wymagana odpowiedź

Jak ocenia Pani/Pan osobiste zaangażowanie Doradcy w pomoc przy zgłaszanych tematach/pytaniach?
Wymagana odpowiedź

Pani/Pana sugestie dotyczące poprawy jakości doradztwa:
Wymagana odpowiedź