ANKIETA OCENY DORADZTWA ŚWIADCZONEGO PRZEZ PRACOWNIKÓW BIURA LGD „RAZEM”

Zapraszamy Państwa do wypełnienia ankiety oceny doradztwa, której celem jest określenie jakości i efektywności świadczonego doradztwa w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „RAZEM”.

Rozpocznij ankietę teraz