Biomateriály ako budúcnosť módnej tvorby

Dobrý deň,


venujte prosím pár minút svojmu času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka.

Výsledky budú použité pri vypracovaní mojej stredoškolskej odbornej činnosti.

Dotazník je plne anonymný. Pri jeho vyplňovaní odpovedajte prosím pravdivo. 


Spustiť dotazník