Přihláška na odborný kurz Systém kritických bodů (HACCP)

Věnujte prosím několik minut svého času vyplnění přihlášky na kurz 


Systém kritických bodů (HACCP)

Datum: 13.03. 2024 (09:00-16:30)


Místo konání: PK ČR, Počernická 96/272, 108 00 Praha 10 – Malešice

Přednášející: Naděžda Kulišťáková Cahlíková


KURZOVNÉ VE VÝŠI 3 900 Kč včetně 21 % DPH (3 223,14 Kč bez DPH)

Bankovní účet: 107-7225270257/0100

Variabilní symbol: IČ vaší organizace

Informace pro příjemce: Kurz HACCP (13.3.2024): Jméno a příjmení účastníka


PŘIHLÁŠKU A KURZOVNÉ ZASÍLEJTE DO 29.2.2024, 23:59.


Odborný kurz Systém kritických bodů (HACCP) vám poskytne nejen důkladný přehled legislativních aspektů a mezinárodních standardů systému HACCP, ale také praktické návody pro jeho efektivní implementaci ve vašem podniku. Ať už jste manažerem kvality ve velké potravinářské společnosti nebo provozovatelem malého lokálního podniku, tento kurz vám přinese cenné znalosti a dovednosti, které jsou nezbytné pro zajištění nejvyšší úrovně bezpečnosti a kvality vašich potravinářských produktů.


Kontakt: Magdaléna Hrubá, +420 725 916 891, hruba@czpvi.cz


Kurzovné zahrnuje intenzivní 6-hodinový program, drobné občerstvení a nápoje, a také všechny potřebné vytištěné studijní materiály.


Upozorňujeme, že kurz se uskuteční pouze za předpokladu, že se přihlásí dostatečný počet účastníků. Pokud nedosáhneme minimálního počtu, nabídneme náhradní termín. V případě, že vám ani tento alternativní termín nebude vyhovovat, zaručujeme možnost vrácení celého kurzovného ve výši 100%.

VYPLNIT pŘIHLÁŠKU