Spokojenost klientů odborných ambulancí v Nemocnici Český Brod s. r. o.

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku. Následná zjištění nám pomohou v naší snaze o zvyšování kvality poskytované péče.

Jste muž nebo žena ?
Povinná odpověď

Váš věk je ?
Povinná odpověď

Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání ?
Povinná odpověď

Jak na Vás působil první kontakt se zdravotnickým zařízením ?
Povinná odpověď

0/5

Jste spokojen/a s čistotou ambulancí, chodeb a WC ?
Povinná odpověď

Znáte svého ošetřujícího lékaře ?
Povinná odpověď

Když jste položila lékaři otázku, dostal/a jste odpověď, které jste rozuměl/a ?
Povinná odpověď

Měl/a jste důvěru ke zdravotní sestře, která Vás ošetřovala v ambulanci ?
Povinná odpověď

Když jste položila sestře otázku, dostal/a jste odpověď, které jste rozuměl/a ?
Povinná odpověď

Vysvětlili Vám zdravotníci, jak o sebe máte pečovat a jak užívat léky?
Povinná odpověď

Dostal/a jste dostatečnou instruktáž o používání pomůcek, např. inzulínové pero, měření glykémie, a jiné pomůcky, které máte využívat ?

Dobu v čekárně před ambulantním ošetřením byste hodnotil/a jako ?
Povinná odpověď

Jak byste celkově hodnotil/a péči, která Vám byla v odborné ambulanci poskytnuta ?
Povinná odpověď

Doporučil/a byste toto zdravotnické zařízení rodině nebo přátelům ?
Povinná odpověď