.

Enquête methode 'Vertel het Woord'

Beste leerkracht van de Eben-Haëzerschool te Rhenen, 

Voor een opdracht vanuit de Driestar onderzoeken wij (Leonie en Rinske) in hoeverre de methode 'Vertel het Woord' (nog) past bij de visie, mogelijkheden en wensen van de school en in welke mate er gebruik wordt gemaakt van de Kinderbijbel. Zou u enkele minuten vrij willen maken om deze enquête in te vullen? 

Alvast hartelijk bedankt!

Beveiligd
Enquête methode 'Vertel het Woord'
1

In welke bouw bent u momenteel werkzaam?

Kies één of meer antwoorden
question image
Enquête methode 'Vertel het Woord'
2

Op welke manier bereid u de Bijbelvertelling voor?

Kies één of meer antwoorden
Enquête methode 'Vertel het Woord'
3

Van welke Kinderbijbel maakt u gebruik?

Kies één of meer antwoorden
question image
Enquête methode 'Vertel het Woord'
4

Hoe zou u deze Bijbel beoordelen?

Als beschrijving staat er het volgende over deze Bijbel: De Bijbelse Geschiedenis van Joh. Vreugdenhil geniet reeds tientallen jaren grote bekendheid. Het werk heeft een plaats gekregen in vele duizenden gezinnen. Joh. Vreugdenhil kon bijzonder goed vertellen: meeslepend en bewogen, zonder daarbij tekort te doen aan de Bijbelse boodschap.
question image
Enquête methode 'Vertel het Woord'
5

Hoe zou u deze Kinderbijbel beoordelen?

Over deze Kinderbijbel staat het volgende in de beschrijving: Uw Koninkrijk kome biedt een navertelling van de Bijbel. Het gaat in de eerste plaats om de hele Bijbel. Daarom hebben niet alleen geschiedenissen, maar ook psalmen, profetieën en brieven een plaats gekregen. Het gaat in de tweede plaats om een navertelling. Daarom ziet de lezer de wereld van de Bijbel vooral door de ogen van de bijbelfiguren zelf. Op deze manier wil Uw Koninkrijk kome recht doen aan het eigene van de navertelde bijbelboeken en bijbelgedeelten. De vertellingen geven een indruk van de veelzijdigheid van de bijbelse boodschap en nodigen uit tot het lezen van de Bijbel zelf. Uw Koninkrijk kome is geschreven voor jongeren van tien jaar en ouder.
question image
Enquête methode 'Vertel het Woord'
6

Hoe zou u deze Kinderbijbel beoordelen?

In de beschrijving staat het volgende: In eenvoudige, begrijpelijke bewoordingen worden 125 Bijbelverhalen verteld.
question image
Enquête methode 'Vertel het Woord'
7

Hoe zou u deze Kinderbijbel beoordelen?

In de beschrijving staat het volgende: Woord voor woord van Karel Eykman is een prachtige kinderbijbel met illustraties voor jong en oud. Deze toegankelijk bijbelvertellingen voor kinderen zijn nog steeds actueel en bedoeld voor iedereen die niet heel erg bekend is met de Bijbel of de kerk. In herkenbare, frisse taal geeft Karel Eykman een eigentijdse kijk op de bijbelverhalen.
question image
Enquête methode 'Vertel het Woord'
8

Hoe zou u deze kinderbijbel beoordelen?

In de beschrijving staat: De mooiste Bijbelverhalen voor jonge kinderen in een nieuw jasje. Met de Bijbel voor kinderen willen Marianne Busser en Ron Schröder de eeuwenoude verhalen uit de Bijbel over mensen en hun verhouding tot God voor jonge kinderen toegankelijk maken. In deze uitgebreide kinderbijbel komen alle belangrijke kernverhalen uit het Oude en Nieuwe Testament aan bod, in heldere en eigentijdse taal. 'In eigentijds taalgebruik weten de auteurs de verhalen dicht bij de kinderen te brengen.'
question image
Enquête methode 'Vertel het Woord'
9

Hoe zou u deze Kinderbijbel beoordelen?

In de beschrijving staat: De Prentenbijbel is een dik prentenboek vol Bijbelverhalen, geschreven in eigentijdse, kindgerichte taal. De warme en kleurrijke illustraties van Marijke ten Cate zijn paginagroot en laten ook details zien die niet in het verhaal voorkomen. Zo vertellen tekst en illustratie samen het verhaal van de schepping tot aan de dag dat Jezus terug zal komen. Voor volwassenen is achterin het boek een historische schets en een begrippenlijst opgenomen.
question image
Enquête methode 'Vertel het Woord'
10

Wat is voor u belangrijk bij een Kinderbijbel?

Kies één of meer antwoorden
Enquête methode 'Vertel het Woord'
11

Op welke manier gebruikt u de Kinderbijbel?

Kies één of meer antwoorden
question image
Enquête methode 'Vertel het Woord'
12

Vindt u het belangrijk om een methode voor Bijbelonderwijs te hebben?

Kies één of meer antwoorden
question image
Enquête methode 'Vertel het Woord'
13

Hoe vaak maakt u gebruik van de methode 'Vertel het Woord'?

Kies één of meer antwoorden
question image
Enquête methode 'Vertel het Woord'
14

Hoe zou u de methode 'Vertel het Woord' beoordelen?

Enquête methode 'Vertel het Woord'
15

Wat vindt u fijn aan deze methode?

Kies één of meer antwoorden
question image
Enquête methode 'Vertel het Woord'
16

Wat vindt u niet fijn aan de methode 'Vertel het Woord'?

Kies één of meer antwoorden
Enquête methode 'Vertel het Woord'
17

Wat is voor u van belang bij een methode voor Bijbelonderwijs?

Kies één of meer antwoorden
Enquête methode 'Vertel het Woord'
18

Heeft u nog aanvullende opmerkingen?