Proszę o wypełnienie anonimowej ankiety skierowanej do dzieci w klasach I – III Szkoły Podstawowej. Ankieta została opracowana w celu zbadania zjawiska przemocy na terenie Gminy Kcynia.


Rozpocznij ankietę teraz