Hodnotenie elektronických služieb mesta.

Milí obyvatelia, tento prieskum bude realizovaný pre výskumné účely v oblasti informatizácie Vášho mesta. Týmto spôsobom môžete vyjadriť svoje preferencie, spokojnosť a prípadné návrhy alebo pripomienky k zavedeným službám.

Spustiť dotazník