UWAGA: To jest podgląd badania, przedstawione odpowiedzi nie zostaną zapisane. Jeśli chcesz wypełnić ankietę, kliknij tutaj.

Ankieta do pracy magisterskiej

Zbieranie odpowiedzi zostało zakończone.

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

Niniejsza ankieta ma na celu zbadanie zainteresowania zakupami w Internecie przez osoby, które ukończyły 60. rok życia. Wszelkie zdobyte drogą badań informację są poufne. Państwa opinie służyć będą przygotowaniu opracowania, które zostanie wykorzystne w pracy magisterskiej.

Czy dokonuje Pani/i zakupów za pomocą Internetu?
Wymagana odpowiedź

Jeśli nie to jakie czynniki mogłyby przekonać Pana/ią do zakupów w Internecie?
Wymagana odpowiedź

proszę wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi

Jakie zagrożenia dostrzega Pan/i w kupowaniu przez Internet?
Wymagana odpowiedź

Jeśli tak to ile mniej więcej transakcji zakupów Pan/i wykonała w ciągu ostatniego roku za pomocą Internetu?
Wymagana odpowiedź

Od jakiego czasu dokonuje Pan/i zakupów w Internecie?
Wymagana odpowiedź

Jaką kwotę orientacyjnie przeznaczył/a Pan/i na zakupy w Internecie w ciągu ostatniego roku?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

W jakich najczęściej kategoriach dokonuje Pan/i zakupów w Internecie?
Wymagana odpowiedź

Czy reklama ma wpływ na Pana/i decyzje o zakupie?
Wymagana odpowiedź

Czy często zdarza się Panu/i kupować produkty w sieci pod wpływem impulsu?
Wymagana odpowiedź

W jakim stopniu poniższe czynniki skłaniają Pana/ią do zakupów w Internecie?
Wymagana odpowiedź

przy czym 1 oznacza najmniejsze, zaś 5 największe znaczenie

Oszczędność czasu
Oszczędność czasu
Atrakcyjna oferta
Atrakcyjna oferta
Opinia zaufanych osób
Opinia zaufanych osób
Szeroki wybór produktów
Szeroki wybór produktów
Dostęp do pełnej informacji o produktach
Dostęp do pełnej informacji o produktach
Reklama w sieci
Reklama w sieci

Co dla Pana/i ma najważniejsze znaczenie podczas wyboru miejsca dokonywania zakupu produktu lub usługi w Internecie?
Wymagana odpowiedź

proszę o wybór maksymalnie 3 odpowiedzi

Gdzie najczęściej dokonuje Pan/i zakupów w Internecie?
Wymagana odpowiedź

Gdzie szuka Pan/i informacji na temat produktu przed jego zakupem przez Internet?
Wymagana odpowiedź

proszę o wybranie maksymalnie 3 odpowiedzi

Z jakiej formy płatności najczęściej Pan/i korzysta?
Wymagana odpowiedź

Jakie formy dostawy Pan/i preferuje?
Wymagana odpowiedź

Płeć
Wymagana odpowiedź

Proszę podać swój wiek (w pełnych latach)
Wymagana odpowiedź

ankieta jest skierowana do osób powyżej 60. roku życia

Pozostało 250 znaków

Proszę określić swój poziom wykształcenia
Wymagana odpowiedź

Proszę określić swój aktualny status zawodowy
Wymagana odpowiedź

Na jakim poziomie ocenia Pan/i swoje umiejętności związane z obsługą komputera?
Wymagana odpowiedź

Miejsce zamieszkania
Wymagana odpowiedź

Proszę ocenić swoją sytuację materialną
Wymagana odpowiedź