Možnosti komunikácie s jednotlivcami so zdravotným znevýhodnením

Vážená pani učiteľka, vážený pán učiteľ!

Dovoľujem si Vás požiadať o vyplnenie dotazníka, ktorý slúži k vypracovaniu záverečnej práce na tému Možnosti komunikácie s jedincami so zdravotným znevýhodnením.

Dotazník je určený pre špeciálnych pedagógov a pedagógov vyučujúcich na špeciálnych základných školách. Cieľom dotazníka je zistiť využiteľnosť komunikačných systémov AAK a komunikačných stratégií v špeciálnych základných školách v Prešovskom kraji. 

Dotazník je anonymný, preto Vás prosím o objektívne informácie, ktoré budú výlučne využité na vypracovanie mojej záverečnej práce.

Dotazník obsahuje 20 otázok a jeho vyplnenie Vám zaberie približne 10 minút.

Vopred ďakujem za Váš čas a ochotu pri vypĺňaní dotazníka.

Mgr. Simona Šľachtovská

Spustiť dotazník