.

Co lubię w mojej szkole?

Szanowni Uczniowie,

Nazywamy się Dominika Kośniak oraz Angelina Orlińska i jesteśmy studentkami pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej na Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie. W ramach zaliczenia z przedmiotu metodologia badań pedagogicznych prowadzimy badania dotyczące tego, co uczniowie lubią najbardziej w swojej szkole. Badanie jest całkowicie anonimowe, a uzyskane informacje posłużą nam wyłącznie do celów naukowych. Prosimy więc o udzielenie szczerych odpowiedzi. Kwestionariusz ankiety składa się z 8 pytań, a czas jego wypełnienia to około kilka minut. Proszę o jego wypełnienie poprzez udzielenie swojej własnej odpowiedzi bądź zaznaczenia właściwej odpowiedzi symbolem X. Bardzo dziękujemy za poświęcony czas i wypełnienie ankiety. 

Zabezpieczony
1

Podaj swoją płeć.

Wybierz jedną odpowiedź
2

Czy lubisz chodzić do szkoły?

Wybierz jedną odpowiedź
3

Ile masz lat?

Proszę wybierz swój wiek z listy.
4

Co lubisz najbardziej w swojej szkole?

Można zaznaczyć więcej odpowiedzi.

Jaki przedmiot lubisz najbardziej w swojej szkole i dlaczego? Opisz krótko. 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Czy Twoja szkoła pozwala odkrywać Ci Twoje zainteresowania i talenty? Uzasadnij swój wybór. 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

5

Podczas roku szkolnego towarzyszą Ci zwykle uczucia:

Zaznacz odpowiedź od 1 (najgorzej) do 10 (najlepiej).
Przydziel 0.1 punktów
Radość
0
0
10
Spokój
0
0
10
Strach
0
0
10
Lęk
0
0
10
Podekscytowanie
0
0
10
Obojętność
0
0
10
6

Jak bardzo lubisz swoje przedmioty?

Zaznacz od 1 (najgorzej) do 5 (najlepiej).
Przydziel 0.05 punktów
Język polski
0
0
5
Matematyka
0
0
5
Język obcy:..................................... (jaki?)
0
0
5
Wychowanie fizyczne
0
0
5
Historia
0
0
5
Przyroda / Biologia
0
0
5
Informatyka
0
0
5
Plastyka
0
0
5
Technika
0
0
5
Muzyka
0
0
5
Inne............................................................................................. (jakie?)
0
0
5
Inne............................................................................................. (jakie?)
0
0
5
Inne............................................................................................. (jakie?)
0
0
5