Парасаттылық және заңның үстемдігі

Құрметті білімгер!

Қоғамдық ортадағы"Парасаттылық" сөзінің мағынасы.

Сауалнаманы бастау