.

Dotazník o anorexii

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
Poruchy príjmu potravy - anorexia
1

Máte osobnú skúsenosť s anorexiou?

Vyberte odpoveď, ktorá najviac zodpovedá vašej situácii.
2

Ako by ste ohodnotili svoju znalosť o anorexii?

Ohodnoťte vašu znalosť s anorexiou od 1 do 10, kde 1 je veľmi nízka znalosť a 10 je veľmi vysoká znalosť.
3

Aké sú vaše postrehy týkajúce sa zobrazovania anorexie v médiách?

Prosím, popíšte svoje postrehy v texte.
4

Máte niekoho vo vašom okolí, kto trpel/antrpí anorexiou?

Vyberte odpoveď, ktorá najviac zodpovedá vašej situácii.
5

Aké spôsoby liečby anorexie poznáte?

Popíšte aké liečebné metódy poznáte alebo ste o nich počuli.
6

Ako by ste reagovali, keby ste zistili, že niekto vo vašom okolí trpí anorexiou?

Vyberte možnosti, ktoré najviac zodpovedajú vašim predstavám.
7

Myslíte si, že je dôležité hovoriť o psychických problémoch, vrátane anorexie?

Vyberte odpoveď, ktorá najviac vyjadruje vaše presvedčenie.
8

Aké je podľa vás dôležité posolstvo pre ľudí trpiacich anorexiou?

Prosím, uveďte vaše osobné názory a rady pre ľudí s anorexiou.
9

Myslíte si, že médiá môžu ovplyvniť vnímanie a postoj k anorexii?

Vyberte odpoveď, ktorá najviac vyjadruje vaše presvedčenie.
10

Aký je váš postoj k prevencii anorexie u mladých ľudí?

Vyberte odpoveď, ktorá najviac vyjadruje váš postoj k prevencii anorexie.