Zorg voor je zelf & zorg veur mekaar

Ten eerste willen wij u bedanken voor uw deelname aan ons onderzoek door het invullen van deze enquête.

Deze enquête is speciaal opgesteld voor 65-plussers in Saasveld.

Deze enquête zal volledig anoniem worden afgenomen. Aan het einde van de enquête krijgt u de mogelijkheid om deel te nemen aan een vervolg gesprek om de resultaten te bespreken. We zijn hiervoor op zoek naar een groep van 8 personen waarmee we middels stellingen dieper in willen gaan op de onderwerpen zelfmanagement en eigen regie.

Er volgen eerst 8 algemene vragen en vervolgens 30 vragen die gaan over allerlei zaken in uw dagelijkse leven. Onder andere over activiteiten, hobby's, contacten met andere mensen, familie etc. De vragen hebben betrekking op uw huidige situatie. Wilt u hierbij denken hoe u de laatste drie maanden heeft ervaren? Klikt u alstublieft het cijfer van het antwoord aan dat het meest op u van toepassing is.

Al met al zal het invullen ongeveer 8 minuten van uw tijd kosten.

Enquête starten
Privacybeleid | Gratis Enquête Maken | © Survio 2023