.

Dotazník přijímačky na střední školu

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Jaký typ střední školy máte zájem navštěvovat?

Vyberte odpovídající možnost.
2

Jak hodnotíte během přijímaček kvalitu organizace a průběh?

Hvězdičkové hodnocení od 1 do 10 (1 nejhorší, 10 nejlepší).
3

Jaké jsou vaše očekávání ohledně studia na střední škole?

Napište vaše očekávání ve volném textovém poli.
4

Jaké předměty vám jdou nejlépe?

Vyberte odpovídající možnost.
5

Kde jste se dozvěděli o přijímačkách na střední školu?

Vyberte odpovídající možnost.
6

Jak často jste se připravovali na přijímačky?

Vyberte odpovídající možnost.
7

Jaký je váš postoj k dobrovolným kurzům přípravy na přijímačky?

Vyberte odpovídající možnost.
8

Jaké jsou vaše očekávání ohledně náročnosti přijímacích zkoušek?

Napište vaše očekávání ve volném textovém poli.
9

Co by podle vás mohlo být při přijímačkách zlepšeno?

Napište své návrhy ve volném textovém poli.
10

Jaké jsou vaše plány v případě, že nebudete přijati na střední školu?

Napište vaše plány ve volném textovém poli.