Spms-projekt Elevenkät klass 4

Hej,


Skolan har gjort en enkät för att få veta vad du/ni tycker fungerar bra och mindre bra på skolan Excel.


Klicka i det svar som stämmer bäst ihop med vad du tycker, du har fem alternativ att välja på. 

- Håller inte alls med 

- Håller knappast med 

- Jag är osäker 

- Så tycker jag för det mesta 

- Så tycker jag att det är 


 

Starta en Enkät Nu