Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Řešení dopravy v oblasti Škvárovna

Sběr odpovědí byl ukončen.

Dobrý den,

dovolte, abychom Vás oslovili a poprosili o několik minut Vašeho času, který věnujte vyplnění do 26. 11. 2017 dotazníku za jedno č.p. v lokalitě Škvárovna. Navazujeme tím na veřejné setkání s občany, které proběhlo 23. 10. 2017 na téma ŘEŠENÍ DOPRAVY V OBLASTI ŠKVÁROVNA. Výsledky budou sloužit jako podklad pro plánovanou úpravu parkování a zklidnění dopravy na Škvárovně. Zveřejníme je začátkem prosince 2017 na stránkách města www.cesbrod.cz.

Předem velice děkujeme za spolupráci.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Poznámky k otázce číslo 11: Jakou z předložených navržených variant preferujete?

1 Jste pro, aby se některé části lokality Škvárovna proměnily na obytné zóny, kde chodci, hrající si děti, cyklisté, auta "jsou si rovni", jsou k sobě maximálně ohleduplní, rychlost je omezena na 20 km/h?
Povinná odpověď

2 Vadí Vám parkující auta těch, co na Škvárovně nebydlí?
Povinná odpověď

3 Považujete řešení tohoto problému za naléhavé k řešení v co nejbližší možné době?
Povinná odpověď

4 Jakým způsobem se mají podle Vás vjezdy do lokality Škvárovny pro snížení rychlosti upravit?
Povinná odpověď

5 Co v ulicích preferujete?
Povinná odpověď

6 Máte možnost zaparkovat aspoň jedno vozidlo na vlastním pozemku?
Povinná odpověď

7 Máte možnost zaparkovat 2-3 auta na vlastním pozemku?
Povinná odpověď

8 Jak často si najdete čas na procházku po Škvárovně?
Povinná odpověď

9 Jak často si najdou čas na procházku po Škvárovně vaši blízcí z nemovitosti, za kterou vyplňujete dotazník?
Povinná odpověď

10 Jakou z předložených navržených variant preferujete?
Povinná odpověď

11 Pokud Vám vyhovuje varianta č 2 – chcete umožnit parkování na Škvárovně návštěvníkům (časově omezené na vybraných místech s parkovacími automaty)?
Povinná odpověď

12 Považujete příjemný pobyt venku v blízkosti obydlí za důležitou hodnotu kvality Vašeho života?
Povinná odpověď

13 Vyhovovalo by Vám v ulicích více zeleně, která by byla součástí dopravního zklidnění v lokalitě Škvárovna?
Povinná odpověď

14 Kolik ve Vašem č.p. vlastníte (provozujete) vozidel?
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

15 Kolik parkovacích karet v rámci své nemovitosti, za kterou vyplňujete dotazník, preferujete?
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

16 Uveďte prosím ulici a č.p., za které vyplňujete dotazník:
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

17 Prostor pro Vaše další podněty:
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků