Dotazník životnej spokojnosti

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.


INŠTRUKCIE K VYPĽŇOVANIU DOTAZNÍKA


V dotazníku su uvedené niektoré základne podmienky a okolnosti života. Pri každej z nich označte

a, za akú doležitú ju pre seba pokladáte

b, ako ste spokojný s úrovňou jej dostahovania

Spustiť dotazník