.

Malý teambuilding

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

Házení šipek (https://www.funarena.cz/cz/aktivity/hazeni-sipek)

Vyberte jednu odpoveď