.

Persoonlijke hygiene

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
Onderzoek persoonlijke hygiëne van A.Z.
1

Wat denk je dat de link is tussen psychische problemen en slechte persoonlijke verzorging?

Kunt u bij elke vraag u antwoord toelichten?
2

Wat kunnen de oorzaken zijn van de slechte hygiëne van A.Z.?

3

Zijn er psychologische of emotionele redenen voor de hygiëneproblemen?

4

Hoe spelen leefomstandigheden en sociale invloeden mee in de slechte hygiëne?

5

Zou het verleden van de persoon invloed kunnen hebben?

6

Vaak schamen mensen zich hiervoor. Hoe kunnen we hier respectvol mee omgaan?

7

Waar denk je dat de hygiëneproblemen vandaan komen bij A.Z.?

8

Welke gedragsstrategieën kunnen we gebruiken om de hygiëne van A.Z. te verbeteren?

9

Hoe kunnen we deze strategieën het beste in het dagelijks leven van A.Z. inbouwen?

10

Zijn er specifieke technieken of hulpmiddelen die je aanraadt om A.Z. betere hygiënegewoonten te leren?

11

Hoe kunnen wij A.Z.motiveren om beter voor zijn/haar persoonlijke hygiëne te zorgen?

12

Welke rol kunnen familieleden, verzorgers of andere steunfiguren spelen in dit proces?

13

Hoe kunnen we positieve bekrachtiging gebruiken om de hygiëne te verbeteren?

14

Hoe kunnen we de voortgang van A.Z. bijhouden en beoordelen?

15

Wat zijn realistische doelen en tijdschema’s voor het verbeteren van de hygiëne?

16

Hoe kunnen we omgaan met terugvallen of weerstand bij A.Z.?

17

Zijn er religieuze of persoonlijke overtuigingen van A.Z. waar we rekening mee moeten houden bij het aanpakken van hygiëneproblemen?