Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Dotazník Centra Anabell k nabídce služeb

Sběr odpovědí byl ukončen.

Dobrý den,

milí příznivci Centra Anabell. Věnujte prosím několik málo minut svého času vyplnění následujícího dotazníku týkajícího se povědomí o poruchách příjmu potravy a pomoci našemu centru. Dotazník je anonymní. Pomůžete nám lépe pochopit myšlení společnosti.

Jste...
Povinná odpověď

Znáte ve svém okolí někoho s poruchou příjmu potravy? Nebo jste sám nemocný/á poruchou příjmu potravy?
Povinná odpověď

Znáte organizaci Centrum Anabell?
Povinná odpověď

Zatrhněte, jak vnímáte poruchy příjmu potravy (můžete zatrhnout i více odpovědí):
Povinná odpověď

Co se domníváte, že poruchy příjmu potravy způsobuje?
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

Podpořil/a byste aktivně pomoc nemocným s poruchami příjmu potravy?
Povinná odpověď

Podporujete finančně nějakou neziskovou organizaci?
Povinná odpověď