Fysisk aktiv læring i skolen

Hei! Dette er en kjapp spørreundersøkelse som handler om fysisk aktiv læring (FAL) i skolen, og påvirkningen dette gir på elevenes atferd og læringsutfall. 


Ta deg gjerne noen minutter av tiden din til

å fylle ut den.

Start undersøkelsen nå
Personopplysningsvern | Det er enkelt og gratis å lage en undersøkelse | © Survio 2023