Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Poradna pro podnikavé ženy - monitorovací dotazník

Sběr odpovědí byl ukončen.

Vážené kolegyně,

absolvovaly jste s námi projekt Poradenské a podpůrné centrum pro ženy začínající podnikání a ženy již podnikající financovaný prostřednictvím OP LZZ z ESF a státního rozpočtu ČR. Rádi bychom, abyste se s námi podělily o Váš názor na celý průběh a realizaci projektu a zhodnotily jeho přínos pro Vaše podnikání, pro Váš profesní a osobní rozvoj a další možnosti úspěchů v oblasti Vašeho podnikání, které jste si díky tomuto projektu uvědomily. Vyplňte prosím tento dotazník podle pravdy. Děkujeme Vám.

1 Kolik je Vám let?
Povinná odpověď

2 Jak dlouho podnikáte?
Povinná odpověď

3 Do jaké míry Vám pomohly poradenské aktivity, jež jste v projektu absolvovaly, k rozvoji vědomostí a dovedností, které potřebujete ve svém podnikání? Jak můžete nabyté vědomosti ve svém podnikání využít?
Povinná odpověď

Zcela využiji
Do značné míry využiji
Částečně využiji
V malé míře využiji
Nevyužiji
Informace z poradenských aktivit

4 Která z níže uvedených poradenských aktivit pro Vás byla nejdůležitější a která nejméně potřebná? Označte míru důležitosti u každé aktivity.
Povinná odpověď

Velmi potřebná nyní
Celkem potřebná nyní
Potřebná v budoucnu
Ne příliš potřebná
Nepotřebná
Právo
Finance a daně
Ekonomika, marketing a obchod
Personalistika a management

5 Byly vzdělávací semináře, které jste absolvovaly, skutečně důležité pro Vaše úspěšné podnikání?
Povinná odpověď

Velmi důležité
Celkem důležité
Méně důležité
Nedůležité
Vzdělávací semináře byly pro mé podnikání

6 Do jaké míry splnily vzdělávací semináře a poradenské aktivity Vaše očekávání pro jejich využití k rozvoji nebo zlepšení Vašeho podnikání?
Povinná odpověď

Naprosto splnily
Téměř splnily
Celkem splnily
Příliš nesplnily
Naprosto nesplnily
Vzdělávací semináře a poradenské aktivity mé očekávání

7 Do jaké míry využijete informace získané v rámci vzdělávacích seminářů a poradenských aktivit v rámci svého osobního rozvoje?
Povinná odpověď

Zcela využiji
Do značné míry využiji
Částečně využiji
V malé míře využiji
Nevyužiji
Získané informace v rámci osobního rozvoje

8 Uveďte, do jaké míry souhlasíte s níže uvedenými výroky.
Povinná odpověď

Rozhodně souhlasím
Spíše souhlasím
Částečně souhlasím, částečně nesouhlasím
Spíše nesouhlasím
Rozhodně nesouhlasím
Ženy mají na trhu práce rovnocenné postavení s muži.
Muži mají vyšší platy a větší výhody v zaměstnání než ženy.
Mezi ženou podnikatelkou a mužem podnikatelem není žádný rozdíl.
Situace postavení žen na trhu práce v ČR se neustále zlepšuje.
Mužům v zaměstnání i podnikání pomáhá "neviditelná" síť vztahů.

9 V čem spatřujete největší problém rozdílnosti v uplatnění žen na trhu práce v ČR? Jak konkrétně se tato rozdílnost projevuje?
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

10 Která skupina žen je podle Vás nejvíce znevýhodněna na trhu práce?
Povinná odpověď

11 Uveďte prosím, jak a v čem konkrétně Vám pomohly vybrané semináře a poradenské aktivity v rozvoji nebo zlepšení Vašeho podnikání.
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

12 Uveďte prosím, jak Vám pomohla účast v projektu uplatnit se lépe na trhu práce a snížit případný handicap žen vůči mužům v rámci podnikání.
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

13 Bylo něco, co jste v nabídce vzdělávání či poradenství v tomto projektu postrádaly? Uveďte prosím všechny Vaše poznatky a doporučení.
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků