.

Spokojnosť v tíme

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

Test 1

Vyberte jednu odpoveď