.

Zdravý životný štýl

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

Vek

Vyberte jednu odpoveď
2

Pohlavie

Vyberte jednu odpoveď
3

Navštevujete posilňovňu?

Vyberte jednu odpoveď
4

Ako často navštevujete posilňovňu?

Vyberte jednu odpoveď
5

Stravujete sa zdravo?

Vyberte jednu odpoveď
6

Koľko hodín denne spíte?

Vyberte jednu odpoveď