Základy vedeckej práce - Dotazník

Vážení študenti,

dovoľujeme si vás požiadať o vyplnenie dotazníka, ktorý je súčasťou prieskumného projektu v rámci denného štúdia v študijnom programe urgentná zdravotná starostlivosť na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Zameriava sa na analýzu problematiky informovanosti verejnosti o rozpoznaní včasných znakov zastavenia krvného obehu.

Prosím, aby ste si dotazníkové položky pozorne prečítali. Odpovede, ktoré najlepšie vystihujú váš názor/vedomosť označte alebo doplňte, pretože sú pre nás v celej podstate rozsahu prieskumného projektu významné a dôležité.

Výskumný projekt realizujeme prostredníctvom anonymného dotazníka, ktorý je dobrovoľný a dôverný. Anonymita bude zachovaná. Za vaše úprimné odpovede a čas, ktorý ste nám venovali, vám vopred ďakujeme.

Spustiť dotazník