Stretávate sa s maďarizmami na oficiálnych miestach, ako sú napr. úrad, školstvo, zdravotníctvo? Ak áno, vymenujte s akými.

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Spustiť dotazník