Dotazníkové šetření

Vážení zaměstnanci,


ráda bych Vás touto cestou poprosila o vyplnění dotazníku, který bude sloužit jako základ pro mou bakalářskou práci na téma "Výběr a získávání zaměstnanců v organizaci". Vyplnění dotazníku by nemělo trvat déle než 20 minut, a Vaše spolupráce je pro mě velmi cenná.


Děkuji za váš čas a podněty.


Důležité: Tento průzkum je anonymní.


Spustit dotazník teď