.

Hodnotenie spánku

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
eep
1

Ako často trpíte nespavosťou?

Vyberte jednu možnosť.
2

Ocenujte kvalitu vášho spánku z 1 do 10.

Vyberte počet hviezdičiek.
3

Aké dojemné sny máte zvyčajne?

Popíšte svoje sny.
4

Aké aktivity vykonávate pred spaním?

Zaznačte všetky, ktoré sa vás týkajú.
5

Koľko hodín spíte v priemere každú noc?

Uveďte počet hodín.
6

Čo si myslíte, že by vám mohlo pomôcť zlepšiť kvalitu vašeho spánku?

Popíšte vaše nápady alebo návrhy.
7

Čo pre vás znamená zdravý spánok?

Popíšte svoj názor.
8

Máte nejaké spánkové rituály pred spaním?

Opíšte svoje rituály.
9

Ako často sa zobúdzate v noci?

Uveďte frekvenciu vstávania.
10

Aký máte preferovaný typ matracov?

Vyberte jeden typ.