ADMEZ: Zapojení do DIGI výzvy č. 101 – vzdělávání zaměstnanců v oblasti IT a digi dovedností

Dotazník zjišťuje zájem členských firem ADMEZ o zapojení do výzvy č. 101, která umožňuje členským firmám vzdělávat své zaměstnance v oblasti IT a digitálních dovedností. Vzdělávání bude možné realizovat od září 2024 do září 2025 a účastnit se ho mohou zejména malé a střední podniky. Velké firmy se případně budou moci zapojit až po čerpání menších firem (limit pouze 20% z celkového čerpání) – odhad nejdříve leden 2025. Vzdělávání v rámci této výzvy s sebou nenese žádné spolufinancování a zaměstnanci navíc dostanou příspěvek na mzdové náhrady za účast na školení (příklad: 2.177 Kč na 1 účastníka školení na 1 školící den=8 hodin). Zapojení účastníků nad 55 let není povinné. Vyplnění dotazníku nezabere více jak 5 minut a pomůže nám správně nastavit realizaci projektu. Děkujeme za Váš čas.

Začít