UWAGA: To jest podgląd badania, przedstawione odpowiedzi nie zostaną zapisane. Jeśli chcesz wypełnić ankietę, kliknij tutaj.

Badanie satysfakcji członków ŚZPP Lewiatan

Zbieranie odpowiedzi zostało zakończone.

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

Świętokrzyski Związek Pracodawców Lewiatan organizuje wśród swoich członków badanie satysfakcji z przynależności. Naszym celem jest lepsze poznanie Państwa potrzeb, aby oferta Związku i standardy obsługi jeszcze lepiej odpowiadały Państwa oczekiwaniom.

Bardzo Pana(ią) prosimy o podzielenie się swoimi opiniami na temat współpracy z naszą Organizacją. W tym celu przygotowaliśmy ankietę.

Zgodnie z międzynarodowym kodeksem badawczym ESOMAR, wszystkie Pana(i) odpowiedzi są anonimowe i zostaną użyte jedynie do zestawień statystycznych.

Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu. Zajmie to tylko klika minut.

Z góry dziękujemy za udział w realizacji badania,

Zespół Biura ŚZPP Lewiatan

1 Biorąc pod uwagę ogół doświadczeń jaki Pana(i) firma / organizacja posiada z przynależności do ŚZPP Lewiatan proszę określić, na ile jest Pan(i) zadowolony(a) z członkostwa?
Wymagana odpowiedź

Jak ocenia Pan(i) pracowników ŚZPP Lewiatan, z którymi ma Pan(i) kontakt, w poniższych wymiarach (PYTANIA 2-7):

2 A. szybkość i łatwość nawiązywania kontaktu
Wymagana odpowiedź

3 B. przygotowanie merytoryczne
Wymagana odpowiedź

4 C. umiejętność zarządzania projektami
Wymagana odpowiedź

5 D. zaangażowanie w sprawy zgłaszane przez Pana (i) firmę/organizację
Wymagana odpowiedź

6 E. proaktywność (wychodzenie naprzeciw potrzebom Pan(i) firmy organizacji)
Wymagana odpowiedź

7 F. częstotliwość kontaktu
Wymagana odpowiedź

Proszę powiedzieć, na ile przydatne są dla Pana(i) poniższe źródła informacji nt. działań ŚZPP Lewiatan? (PYTANIA 8-10)

8 A. strona http://www.szpp.eu
Wymagana odpowiedź

9 B. wysyłany co dwa tygodnie newsletter ŚZPP Lewiatan
Wymagana odpowiedź

10 C. media społecznościowe (Facebook)
Wymagana odpowiedź

11 Proszę wpisać, z którymi pracownikami Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan na Pan(i) regularny kontakt?
Wymagana odpowiedź

Proszę powiedzieć, na ile poniższe elementy oferty ŚZPP Lewiatan są ważne dla Pana(i) firmy? (PYTANIA 12-19)

12 A. zabieganie o zmiany w prawie istotne dla Pana(i) firmy (np. prawo branżowe)
Wymagana odpowiedź

13 B. zabieganie o zmiany w prawie istotne dla wszystkich firm (np. kodeks pracy)
Wymagana odpowiedź

14 C. kontakt z decydentami
Wymagana odpowiedź

15 D. prezentowanie na forum publicznym (np. media, WRDS, Rady Rynku Pracy, Komitety Monitorujące) stanowisk istotnych z punktu widzenia interesów Pana(i) firmy
Wymagana odpowiedź

16 E. ekspertyzy, opinie, stanowiska
Wymagana odpowiedź

17 F. wydarzenia merytoryczne (konferencje, spotkania)
Wymagana odpowiedź

18 G. wydarzenia integracyjne
Wymagana odpowiedź

19 H. networking - możliwości budowania relacji
Wymagana odpowiedź

20 Czy Pana(i) zdaniem Pan(i) firma/organizacja w pełni wykorzystuje możliwości wynikające z członkostwa w ŚZPP Lewiatan?
Wymagana odpowiedź

21 Jakie zmiany powinny zostać wprowadzone, by Pan(i) mógł(mogła) lepiej wykorzystać członkostwo swojej firmy/organizacji?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

Proszę ocenić na ile zgadza się Pan(i) z następującymi stwierdzeniami na temat ŚZPP Lewiatan (PYTANIA 22-26):

22 A. za pośrednictwem Konfederacji Lewiatan skutecznie zabiega o zmiany w prawie
Wymagana odpowiedź

23 B. ma dostęp do kluczowych polityków i administracji
Wymagana odpowiedź

24 C. jest widoczna w mediach regionalnych
Wymagana odpowiedź

25 D. członkostwo w tej organizacji przynosi prestiż
Wymagana odpowiedź

26 F. ma profesjonalne standardy działania
Wymagana odpowiedź

27 Jaką funkcję pełni Pan(i) w swojej firmie / organizacji?
Wymagana odpowiedź

28 Proszę zaznaczyć ilu pracowników zatrudnia Pana(i) firma / organizacja?
Wymagana odpowiedź

29 Od ilu lat Pana(i) firma / organizacja jest członkiem:
Wymagana odpowiedź