Vragenlijst over interacties met studenten en docenten in de B-vleugel

Beste tweedejaars-student,

Hartelijk dank voor het deelnemen aan deze enquête. Uw mening is voor ons van groot belang om de studieomgeving in de B-vleugel te evalueren. Met uw antwoorden willen we inzicht krijgen in de ervaringen en percepties van studenten ten aanzien van de fysieke en sociale aspecten van deze vleugel, evenals de interactie met medestudenten en docenten.

De vragen in deze enquête hebben betrekking op diverse aspecten zoals leeftijd, geslacht, studiebelasting, perceptie van de omgeving, toegankelijkheid van gemeenschappelijke ruimtes, en de kwaliteit en frequentie van interacties met zowel medestudenten als docenten. Uw antwoorden zullen ons helpen om gerichte verbeteringen door te voeren die de algehele studie-ervaring in de B-vleugel kunnen bevorderen.

Deelname aan deze enquête is volledig anoniem en het invullen ervan zal ongeveer 10 minuten in beslag nemen. Wij waarderen uw tijd en inzet om deze enquête in te vullen.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.


Enquête starten