Skala do badania emocji we współzawodnictwie sportowym

Przypomnij sobie ostatni ważny dla Ciebie mecz (zawody), w którym brałeś udział. W tym czasie mogły pojawiać się u Ciebie różne objawy lęku i zdenerwowania. Poniżej podane są zdania, które opisują, co może odczuwać zawodnik w takiej sytuacji. Przeczytaj te zdania i w pierwszej kolejności zaznacz kółeczkiem odpowiednią cyfrę od 1 do 4, która określa czy czułeś to przed ważnym dla Ciebie meczem, uwzględniając, że: 1 – wcale nie 2 – raczej nie 3 – raczej tak 4 – zdecydowanie tak. Następnie na skali od -2 do 2 zaznacz czy to, co odczuwałeś, bez względu na intensywność, oceniasz jako negatywne (-2, -1), nieważne (0) czy pozytywne (1, 2) dla Twojej gry. Nie ma dobrych i złych odpowiedzi. Nie zastanawiaj się długo tylko wybierz odpowiedź, która opisuje, jak się wtedy czułeś i jak to oceniasz. 

Rozpocznij ankietę teraz