.

Hodnocení skladby a náplně předmětů ve studiu učitelství pedagogiky

Dobrý den, věnujte prosím cca 10 minut vyplnění tohoto dotazníku. Pomůžete svým mladším spolužákům a budoucím studentům smysluplnější a efektivnější studium oboru pedagogika. PROSÍM, DO SVÉHO HODNOCENÍ PROMÍTEJTE POUZE PRO OBOR PEDAGOGIKA A PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÝ ZÁKLAD, nikoliv pro druhý obor. Velmi děkujeme.

Zabezpečeno
1

Jak byste ohodnotil/a skladbu předmětů v mgr. studiu učitelství pedagogiky?

Hodnocení skladby předmětů během studia
2

Jak byste ohodnotil/a smysluplnost předmětů oboru pedagogika ve vztahu k praxi?

Hodnocení smysluplnosti předmětů pro praxi - obecně
3

Jak hodnotíte obsahové náplně předmětů na oboru pedagogika?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
4

Které předměty v magisterském studiu oboru pedagogika a z pedagogicko-psychologického základu byly pro vás nejvíce smysluplné a proč? Prosím, vypište.

5

Které předměty v magisterském studiu oboru pedagogika a z pedagogicko-psychologického základy byly pro vás nejméně smysluplné a proč? Prosím, vypište.

6

Jaká témata (obsahy) vám nejvíce v magisterském studiu ve výuce chyběla?

Otázka mapuje to, co by se do výuky mělo zařadit
7

Jak byste zhodnotil/a náročnost ukončování předmětu (požadavky k ukončení, obtížnost zkoušek) ve studiu učitelství pedagogiky a pedagogicko-psychologického základu?

Hodnocení náročnosti ukončování předmětu
8

Jak hodnotíte podporu ze strany vyučujících katedry pedagogiky a andragogiky během magisterského studia?

Hodnocení podpory učitelů při studiu
9

Jaká témata a aktivity v oborové didaktice pedagogiky byly pro vás přínosné a proč?

10

Do jaké míry byla pro vás přínosná během studia oborová didaktika pedagogiky?

11

Na jaká témata by se měla oborová didaktika pedagogiky více zaměřit?

12

Ohodnoťte dostatečnost praktické průpravy (množství praxí) v oboru pedagogika během magisterského studia.

Vyberte jednu odpověď
13

Na praktické průpravě/na praxích oboru pedagika oceňuji:

14

Na praktické průpravě/na praxích oboru pedagogiky bych změnil/a (doporučuji zavést)

15

Jak hodnotím náročnost mgr. studia oboru pedagogiky (1-nenáročné, 10 - velmi náročné

Čím více označíte hvězdiček, tím považujete studium pedagogiky za náročnější