.

Recyklace odpadu

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
Recyklace Odpadu

V tomto dotazníku se můžete setkat s otázkami v souvislosti se tříděním odpadu. Odpovědi budou využity k vypracování diplomové práce, která je zaměřená na sběrná místa ve městě Františkovy Lázně. Během práce dojde k porovnání vzdáleností a postojů obyvatel z různých měst. 

1

V jakém městě třídíte odpad?

Vyberte jednu odpověď
2

Váš věk ?

Vyberte jednu odpověď
3

Jakého jste pohlaví?

Vyberte jednu odpověď
4

Třídíte odpad ve své domácnosti ?

Vyberte jednu odpověď
5

Bydlíte v bytovém domě nebo rodinném domě ?

Vyberte jednu odpověď
6

Třídíte bioodpad ?

Vyberte jednu odpověď
7

Myslíte si, že množství kontejnerů a frekvence svozu odpadu je v blízkosti Vašeho bydliště ideální ? Je Vám známa situace na obrázku.

Vyberte jednu nebo více odpovědí
question image
8

V jaké vzdálenosti máte přibližně kontejnery k recyklaci (metry)

Použijte pouze číslice
9

Vyhovuje Vám vzdálenost kontejnerů od místa Vašeho bydliště ?

Vyberte jednu odpověď
10

Jestliže Vám vzdálenost nevyhovuje, jakou byste navrhovali ? (metry)

Použijte pouze číslice
11

Kolik času Vám přibližně zabere vynášení odpadu ? (minuty)

Použijte pouze číslice
12

Jestliže se v místě Vašeho bydliště vyskytuje sběrný dvůr, využíváte ho ?

Vyberte jednu odpověď
13

Jak se k místu s kontejnery dopravujete ?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
14

Proč třídíte odpad?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
15

Proč netřídíte odpad?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
16

Co vše ve své domácnosti třídíte?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
17

Jaký typ otvoru na popelnici pro vložení odpadu Vám vyhovuje nejvíce, pro nejsnašší vložení odpadu ?

Vyberte jednu obrázkovou odpověď
18

Ovlivňuje Vás výše zmíněný tvar popelnice, abyste třídili ?

Vyberte jednu odpověď
19

Ovlivňuje Vás tlak společnosti, abyste recyklovali ?

Vyberte jednu odpověď