Kompetenční rámec absolventa učitelství a nový RVP ZV

Vážené kolegyně, vážení kolegové, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího krátkého dotazníku.

Spustit dotazník teď