.

Kundeundersøkelse for Taras

Vi setter stor pris på din tilbakemelding! Dine svar vil hjelpe oss med å forbedre din opplevelse hos Taras. Undersøkelsen tar bare et par minutter og er anonym. 

Sikret
1

Kjønn?

Velg ett eller flere svar
2

Alder?

Velg ett eller flere svar
3

Hva er ditt bosted?

Velg ett eller flere svar
4

Hva er dine interesser?

5

Hvordan fremkomstmiddel bruker du mest?

Velg ett eller flere svar
6

Hvis du svarte bil på forrige spørsmål, hvordan type bil kjører du?

(Om du ikke kjører bil, kan du hoppe over spørsmålet)
7

Hvordan foretrekker du å handle?

Velg ett eller flere svar
8

Hvor ofte besøker du Taras?

Velg ett eller flere svar
9

Hva handler du på Taras?

(Hvis du ikke handler på Taras, hopp over spørsmålet)
10

Hva bringer deg til Taras?

(Hvis du ikke handler på Taras, hopp over spørsmålet)
11

Når du kjøper kaffe eller te, hvor pleier du å handle?

Velg ett eller flere svar
12

Hvilken type kaffe drikker du oftest?

Velg ett eller flere svar
13

Hvilken smak foretrekker du på kaffen din?

Velg ett eller flere svar
14

Hvordan foretrekker du å brygge kaffen din?

Velg ett eller flere svar
15

Er det spesielle kaffe - eller tetyper du ønsker at Taras skal tilby?

16

Ønsker du å lære mer om kaffe og te?

Velg ett eller flere svar
17

Hvordan vurderer du prisnivået på våre produkter?

Velg ett eller flere svar
18

Hva er den viktigste grunnen til at du velger å handle hos Taras?

Velg ett eller flere svar
19

Har du noen andre kommentarer eller forslag til hvordan vi kan forbedre din opplevelse hos Taras?