Prieskum spokojnosti návštevníkov BZ v Nitre

Dobrý deň,


moje meno je Iveta Savková a som študentkou záhradnej a krajinnej architektúry na SPU v Nitre vo 4. ročníku a chcela by som Vás touto cestou poprosiť o vyplnenie dotazníka, ktorý poslúži pri písaní mojej bakalárskej práce.

Cieľom dotazníka je získať a vyhodnotiť všeobecné názory a záujmy verejnosti na vybavenosť a služby parku botanickej záhrady v Nitre, ktoré neskôr poslúžia ako podklad pre návrh adekvátnych riešení momentálneho stavu BZ.

Dotazník je anonymný a všetky Vami poskytnuté informácie v ňom budú spracované podľa zákona 18/2018Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prosím vypĺňajte dotazník pravdivo a otvorene. Ak Vám nie sú niektoré otázky príjemné, môžete ich preskočiť. Za prípadné otázky, ktoré sú pre Vás určitým spôsobom nevhodné, sa Vám vopred ospravedlňujem.

Ďakujem Vám veľmi pekne za Váš čas pri vypĺňaní.

Spustiť dotazník