Ansökan om sanktionerade Seniortävlingar från Svenska Squashförbundet TK för VT2021 och säsongen HT2021-VT2022

Nu är det dags att planera för tävlingar gällande nuvarnade VT2021 och kommande säsong 2021-2022.

Ni behöver gör en ansökan genom att fylla i följande dokument för att er tävling skall bli sanktionerad av Svenska Squashförbundet. Det är för att hanteringen av ansökan skall kunna tas emot och granskas på ett enkelt sätt, vilket underlättas beslutprocessen för Squashförbundets tävlingskommitté. Målet från Svenska squashförbundet är givetvis att antalet tävlingstillfällen per säsong skall öka på alla nivåer och kategorier.

Om tävlingen blir sanktionerad kommer tävlingarna läggs in i aktivitetskalendern och presenteras även www.squash.se och övriga tävlingsplattformar för att informera om aktuella tävlingar.

Det är viktigt att redan nu fundera på möjligheten att arrangera tävlingar nu under VT2021 ifall Folkhälsomyndighetens restriktioner lättare och tillåter det.

För att vi skall kunna konstruera en tävlingskalender för säsongen 2021-2022 behöver ansökningar om tävlingssanktioner vara Squashförbundet tillhanda senast den 15 juli 2021 för att bli prioriterad och för att kunna ge de datum ansökan har förfrågat om. I de fall där tävlingsdatum krockar med andra klubbars ansökta datum kommer berörda klubbarna att kontaktas för att hitta en lösning som gynnar båda parter. Vi kommer även att uppge förslag på datum när det är fördelaktigt att anordna en tävling, för att kunna ta hänsyn till de internationella mästerskap som har flyttats till hösten 2021.

Sanktionsavgifter för säsongen  2021-2022

Sanktionsavgifterna faktureras de tävlingsarrangerande föreningarna gällande tävlingsstart i tävlingar dvs. per start per klass dvs 2 klasser ger 2 avgifter á 50 kr per tävlingsstart, vilket gäller för alla klasser inkl motionsklasser.

Sanktionsavgiften består av en fast och en rörlig del enligt nedanstående tabell. Den fasta sanktionsavgiften faktureras arrangerande förening i samband med beviljad sanktion - den rörliga avgiften faktureras efter genomförd tävling:

* Mästerskap 1500:- + Rörlig avgift

* Swedish Open1500:- + Rörlig avgift

* Elitklass 500:- + Rörlig avgift

* A, B, C, D & Motionsklass 50:-/klass + Rörlig avgift

*Junior GP tävlingar 300:- + Rörlig avgift

Rörlig avgift är samma för alla klasser á 50:-/spelare

Starta en Enkät Nu
Itegritetspolicy | Skapa enkäter gratis | © Survio 2023