Küldöm Kérdőív...

Mit gondol Ön a kötelezően választható iskolai hitoktatásról?

Kedves Szülő!

Szeretettel köszöntjük Önt és kedves Családját a Váci Egyházmegye Hitoktatási Bizottsága nevében. Jelen kérdőívünk kitöltésével sokat segít nekünk abban, hogy az iskolai hitoktatással kapcsolatosan reális képet kapjunk és ennek megfelelően igyekezzünk tovább fejleszteni a hitoktatóinkat gyermekeink érdekében. Ha Önnek több gyermeke is jár hittanra kérjük, hogy egyet válasszon ki közülük és vele kapcsolatosan válaszoljon a kérdésekre.

A kérdőív név nélküli egy gépről egyszer kitölthető. Kérjük, hogy azokat a válaszokat jelölje be, amelyek először eszébe jutnak, és valóban igaznak tart. Nem akarunk „szebb”, vagy „csúnyább” képet kapni a hitoktatás valós helyzetéről. Segítségét ez úton is nagyon köszönjük.

Egyházmegyei Hitoktatási Bizottság

vagy nyomjon Entert

A gyermekem a hittan órákról....

Kérjük, hogy válassza ki az Ön tapasztalatát leginkább kifejező választ! (csak egy válasz jelölhető)

Nekem, mint szülőnek a hittan óra...

Kérjük, hogy válassza ki az Ön véleményét leginkább kifejező választ! (csak egy válasz jelölhető)

50

Azért írattam be a gyerekemet az iskolai hittanra mert…

Kérjük, hogy válassza ki az Ön álláspontját leginkább kifejező választ! (csak egy válasz jelölhető)

50

Mennyire ért Ön egyet az alábbi állításokkal az iskolai hitoktatást illetően?

Nem értek egyet
Inkább nem értek egyet
Inkább egyetértek
Egyetértek
Hozzájárul a gyermek egészséges mentális fejlődéséhez.
Egy kicsit könnyebbé teszi az egyéb tárgyak okozta iskolai nehézségeket.
Ez a legfontosabb tárgyak egyike, az egész életre kihatnak az itt tanultak.
Elhagyható lenne, mert a gyerekek túl vannak terhelve.
Feladata lenne a hiteles keresztény életre való meghívás.
Feladata elsősorban a hitről szóló ismeretek átadása.
Keretében illemtant kellene oktatni és fegyelemre szoktatni.
Játékos órának kellene lennie, ahol nem komoly dolgokkal foglalkoznak.

Hogyan viszonyul a gyermeke a hitoktatójához?

Kérjük, hogy válassza ki az Ön tapasztalatát leginkább kifejező választ! (csak egy válasz jelölhető)

Mennyire elégedett a helyi plébánia és a hitoktató gyermekekre irányuló aktivitásaival a hittanórákhoz kapcsolódóan?

Minél elégedettebb, annál több csillagot jelöljön!

Ami a vasárnapi szentmisére járást illeti...

Kérjük, hogy válassza ki az Ön álláspontját leginkább kifejező választ! (csak egy válasz jelölhető)

Mennyire elégedett a plébánia által szervezett helyi programokkal?

Minél elégedettebb, annál több csillagot jelöljön!

Szívesen venné-e, ha a hitoktatáshoz kapcsolódóan lenne az egyházmegyei honlapon a szülőknek szóló jelszóval védett tartalom, amit regisztráció és bejelentkezés után tudna megnézni?

50

Milyen tartalmat látna szívesen egy szülőknek szóló jelszóval védett oldalon? Kérjük, hogy a véleménye szerinti 3 legfontosabb témát jelölje csak meg!

(maximum 3 témát jelölhet meg)

Ön

Hány éves Ön?

(év)

50

Az Ön legmagasabb iskolai végzettsége

Az Ön lakóhelye

Hány gyereket nevel?

Ha Önt a helyi plébános megkeresné, hogy segítsen a plébániai programokkal kapcsolatban akkor...

Egy választ tud jelölni

Ha a hitoktató szeretne elmenni Önökhöz családlátogatásra?

Egy választ tud megjelölni.

Ha a plébános szeretne elmenni Önökhöz családlátogatásra?

Egy választ tud megjelölni.

Bármilyen javaslat, észrevétel, amit szeretne elmondani?

500 karakter áll a rendelkezésére

500

Köszönjük megtisztelő figyelmét, őszinte véleményét és a hitoktatás ügyének szentelt idejét.