Hodnocení grafomotoriky

Vážená pani, vážený pane,

 

obracíme se na Vás s prosbou o vyplnění dotazníku, který mapuje aktuální situaci s hodnocením grafomotoriky různými odborníky v České republice.

Dotazníkem se obracíme na všechny pracovníky ve zdravotnické i sociální oblasti, kteří ve své praxi využívají různé formy hodnocení psaní.

Dotazníkové šetření organizuje Klinika rehabilitačního lékařství, 1. LF UK a VFN v Praze v rámci projektu „Grafomotorika u pacientů po cévní mozkové příhodě“. Výsledky budou zpracovány v rámci diplomové práce Bc. Radky Holinkové.

Zaručujeme se, že Vaše odpovědi jsou zcela anonymní a že získané údaje budou sloužit výhradně pro potřeby vyhodnocení výzkumu.

Vyplnění dotazníku Vám nezabere víc než 5 minut.

 

Případné dotazy, či připomínky adresujte prosím na:

Máriu Krivošíkovou, M.Sc. maria.krivosikova@lf1.cuni.cz, tel: 22496 8493

 

Děkujeme za Váš čas a spolupráci.Instrukce k vyplnění dotazníku:

Zakroužkujte prosím pouze jednu odpověď, není-li uvedeno jinak.

Spustit dotazník teď