.

Průzkum ohledně perverze

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Považujete se za perverzního člověka?

Vyberte jednu možnost.
2

Jak často se věnujete perverzním aktivitám?

Vyberte jednu možnost.
3

Hodnoťte svou úroveň perverznosti od 1 do 10.

Vyberte počet hvězdiček odpovídající vaší úrovni perverznosti.
4

Popište krátce své nejčastější perverzní myšlenky.

Zapište svou odpověď do textového pole.
5

Jak byste se cítili, kdybyste byli označeni za perverzní osobu ve vašem okolí?

Vyberte jednu možnost.
6

Máte nějaké perverzní fantazie, které byste chtěli/lazily uskutečnit?

Zapište svou odpověď do textového pole.
7

Hodnoťte úroveň vaší otevřenosti ve vyjadřování perverzních témat ve společnosti od 1 do 10.

Vyberte počet hvězdiček odpovídající vaši otevřenosti.
8

Jaká perverzní aktivita vám připadá nejzajímavější?

Vyberte jednu možnost.
9

Myslíte si, že je perverze společensky akceptovatelná?

Vyberte jednu možnost.