.

Enquête over wondzorg

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
1

Weten collega's hoe ze de wond app moeten gebruiken?

Dit is een enkele keuzevraag om te beoordelen of collega's bekend zijn met het gebruik van de wond app.
2

Hoe gaan collega's om met wondzorg?

Beoordeel de kwaliteit van de wondzorg door collega's met een sterrating.
3

Waar dient goede wondzorg voor?

Dit is een open vraag om inzicht te krijgen in het begrip van collega's over het belang van goede wondzorg.
4

Hoe vaak wordt wondzorg uitgevoerd?

Dit is een enkele keuze vraag om de frequentie van wondzorgpraktijken te achterhalen.
5

Wordt er regelmatig verbandmateriaal vernieuwd?

Geef aan of het verbandmateriaal regelmatig wordt vernieuwd als onderdeel van de wondzorg.
6

Zijn collega's op de hoogte van de recente richtlijnen voor wondzorg?

Beoordeel of collega's up-to-date zijn met de meest recente richtlijnen voor wondzorg.
7

Hoe tevreden zijn collega's met de beschikbare wondverzorgingsmiddelen?

Geef aan hoe tevreden collega's zijn met de kwaliteit en beschikbaarheid van wondverzorgingsmiddelen.
8

Welke verbeteringen zouden volgens collega's kunnen worden aangebracht in de wondzorgprocedures?

Dit is een open vraag om suggesties te krijgen voor het verbeteren van wondzorgprocedures.
9

Hoe ervaren collega's de samenwerking met andere zorgverleners bij wondzorg?

Beoordeel de ervaring en effectiviteit van samenwerking met andere zorgverleners bij wondzorg.
10

Zijn er voldoende trainingsmogelijkheden voor collega's over wondzorg?

Geef aan of er voldoende mogelijkheden zijn voor training en bijscholing over wondzorg voor collega's.