Testenkät

Hej! 

Vi heter Amanda och Moa och studerar nationalekonomi vid Örebro universitet. Vi ska nu göra vårt examensarbete, där vi ska undersöka bankkunders beteende utifrån bankernas inlåningsräntor. 

Ditt deltagande är av stor betydelse för vår studie, och vi skulle vara oerhört tacksamma om du tog dig tid att besvara vår enkät. Dina svar är anonyma. Tack!


Starta enkät
Itegritetspolicy | Skapa enkäter gratis | © Survio 2023