Evaluering av varslinghjelpemidler

Vi er tre marsterstudenter på linjen Human-Computer Intercation på Høyskolen Kristiania som ønsker å undersøke hvordan man kan utnytte ulike former for interaksjon for å lage brukervennlige produkter som svarer til brukerbehov. I denne undersøkelsen ønsker vi å samle innsikt om hvilke produkter døve og hørselshemmede bruker for alarm og varsling. Vi ønsker også å kartlegge brukervennligheten av disse produktene.


Tusen takk for at du tar deg tid til å svare på spørreundersøkelsen!

Start undersøkelsen nå
Personopplysningsvern | Det er enkelt og gratis å lage en undersøkelse | © Survio 2023